CoolPack

CoolPack

Miễn phí
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống
Người dùng đánh giá
4.2  (75 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.1
Phiên bản mới nhất:
1.50 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
CoolPack là một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống. Người mẫu mỗi người có một mục đích riêng e.g. chu kỳ tích, dimensioning chính thiết bị lượng phân tích và -optimization. Như trình bày bởi những tên CoolPack là một bộ sưu tập các mô phỏng chương trình liên quan đến refrigeration. Nó gồm "Refrigeration vài đồ dùng", "EESCoolTools", và người tạm trú trong vùng yếu tố gọi là "cầm súng chặt vừa phải".
Thông tin được cập nhật vào: