CoolPack

CoolPack 1.50

Gratis
Contains various animated and static design elements
Användarbetyg
4.2  (145 röster)
Ditt betyg
Senaste versionen:
1.50 (Se alla)
Utvecklare:
IPU
Access the royalty-free collection of bars, buttons, and tiles of multiple sizes usable for your website, multimedia application, and programming project creation. Animates and still elements are available as GIF files with sizes ranging from 15x15 px (for buttons) to 125x35, 230x40, 500x25, 600x10, 600x10 and 600x15 px.
CoolPack är en samling av simuleringsmodeller för kylsystem. De modeller som var och en har ett specifikt ändamål, exempelvis livscykelanalys, dimensionering av stora komponenter -, energi-analys och optimering. Som framgår av namnet, CoolPack är en samling av simuleringsprogram relaterade till kyla. Den består av "Kyl Verktyg", "EESCoolTools", och en övergående inslag som kallas "Dynamisk".
Info uppdaterad: