CoolPack

CoolPack 1.50

Gratis
Contains various animated and static design elements
Brukervurdering
4.2  (145 stemmer)
Din stemme
Siste versjon:
1.50 (Se alle)
Utvikler:
IPU
Access the royalty-free collection of bars, buttons, and tiles of multiple sizes usable for your website, multimedia application, and programming project creation. Animates and still elements are available as GIF files with sizes ranging from 15x15 px (for buttons) to 125x35, 230x40, 500x25, 600x10, 600x10 and 600x15 px.
CoolPack er en samling av simuleringsmodeller for kjøleanlegg. De modellene som hver har en bestemt formål, f.eks. syklus analyse, dimensjonering av hovedkomponenter, energi analyse og optimalisering. Som indikert av navnet, CoolPack er en samling av simulering programmer relatert til kjøling. Det består av "Kjøle-Verktøy", "EESCoolTools", og en forbigående element som kalles "Dynamisk".
Info oppdatert den: